4/9-21. Dragningen av lotteriet är med familjen Borg skogen.